Cursus Seniorensportleider

Datum

Eind september 2021 – begin 2022

Tijd

Van 19.00 – 22.00 uur uur

Locatie

Groningen

Dagdeel

Avond

Kosten

€495

Uitvoerende organisatie

SportstudiesPro

Voor wie geschikt

Buurt Onderwijs Sport, gemeente, stichting Welzijn Ouderen, gymnastiekvereniging, gezondheid sportconsulent, lifestyle coach, bewegingsconsulent, buurtsportcoach, combinatiefunctionaris, vitaliteitscoach.

Voorbereiding gevraagd

Onbekend

Soort activiteit

Scholing/Opleiding

Contactgegevens

Webadres

Uit onderzoek blijkt dat het aantal 65-plussers de komende jaren fors zal stijgen. Het huidige beleid is gericht op zelfredzaamheid: ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, laten wonen. Om deze zelfstandigheid te behouden is het essentieel dat ouderen zo gezond en vitaal mogelijk ouder worden. Daarnaast zijn sociale contacten onontbeerlijk voor een goede kwaliteit van leven.

Sport en bewegen speelt in op veel aspecten van het gezond en vitaal ouder worden en vergt een specifieke aanpak. Het is noodzakelijk dat de sportleider (actieve senioren) en beweegleider (kwetsbare ouderen) een gekwalificeerde bewegingsdeskundige is. De verwachting is dat de vraag naar sportbegeleiding van deze snelgroeiende groep steeds groter wordt. Parttime werken is in deze richting heel goed mogelijk!

Tijdens de cursus seniorensportleider leer je hoe je aan zowel fitte senioren met beginnende ouderdomsmotoriek als aan minder fitte senioren les kunt geven in diverse vormen van bewegen.

Na het volgen van deze cursus seniorensportleider:

Ontvangt u een landelijk erkend diploma van de KNGU. De verwachting is dat de vraag naar sportbegeleiding van deze snelgroeiende groep steeds groter wordt. Parttime werken is juist in deze richting heel goed mogelijk. De trainingen en lessen die u geeft aan senioren zijn bijna altijd overdag.

Instroomniveau:

Affiniteit met ouderen en sport en spel, ervaring met voor de groep staan is een pre

Cursusdata:

Startdatum is dinsdag 14 september

Duur:

6 maanden op dinsdagavond van 19.00 – 22.00 uur.

Seniorensport wordt gegeven in blokken/ stageperiodes van ongeveer zeven weken. Aan het eind van de 20 weken is er een officieel examen en kunt u een landelijk erkend diploma halen in een zelfgekozen sportcontext. Per week krijgt u op de dinsdagavond van 19.00 – 22.00 uur drie uren theorie en praktijk.

Locatie:

Hanzehogeschool Groningen – Wiebenga – Petrus Driessenstraat 3

Aantal deelnemers:

Minimaal 20 personen- maximaal 25 personen

Tijdsinvestering:

Tijdsinvestering 168 uur

Bijzonderheden:

Voor informatie over de inhoud kunt u contact opnemen met Caroline Swarts C.Swarts@fcroc.nl. Voor praktische vragen kun je terecht bij Ingrid Hoijting LLL-sportstudies@org.hanze.nl