Kennisdeling, Ontwikkeling & Netwerk

Het platform voor buurtsportcoaches in Drenthe, Friesland en Groningen.

Agenda

We onderscheiden drie soorten scholingen:

Workshop/Cursus

Informatiebijeenkomst/Webinar

Intervisiebijeenkomst

Scholing/Opleiding

23 november 2021
09:00 - 16.00
Oranjewoud
11 november en 14 december 2021
14.00 - 17.00
Bunne
September tot december 2021
19:00 tot 22:00 uur
Groningen
September 2021 tot januari 2022
14.30 - 18.00 uur
Noorden

Nieuws

Over Buurtsportcoach Academy Noord

De Buurtsportcoach Academy is hét platform voor buurtsportcoaches in Drenthe, Friesland en Groningen om vakkennis en -vaardigheden op te doen.

Netwerk

Via de Buurtsportcoach Academy Noord komen buurtsportcoaches met elkaar in contact en worden waardevolle ideeën en ervaringen uitgewisseld.

Kennisdeling

Door middel van (intervisie)bijeenkomsten kunnen de buurtsportcoaches van elkaar leren en elkaar inspireren.

Ontwikkeling

Buurtsportcoach Academy Noord streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij vragen en behoeften vanuit de buurtsportcoaches. Scholingen en trainingen worden die we bieden passen bij actuele thema's en casuïstiek. Door de structurele samenwerking met het onderwijs, de Hanzehogeschool en de MBO Opleidingen, borgen we de kwaliteit van de scholingen die we bieden. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de buurtsportcoaches.