Kennisdeling, Ontwikkeling & Netwerk

Het platform voor buurtsportcoaches in Drenthe, Friesland en Groningen.

Agenda

We onderscheiden drie soorten scholingen:

Workshop/Cursus

Informatiebijeenkomst/Webinar

Intervisiebijeenkomst

Scholing/Opleiding

September tot december 2021
19:00 tot 22:00 uur
Groningen
13 en 14 oktober 2021
5 dagdelen verdeeld over 2 dagen
Noorden
September 2021 tot januari 2022
14.30 - 18.00 uur
Drachten
Eind september 2021 - begin 2022
19.00 - 22.00 uur
Groningen

Nieuws

Over Buurtsportcoach Academy Noord

De Buurtsportcoach Academy is hét platform voor buurtsportcoaches in Drenthe, Friesland en Groningen om vakkennis en -vaardigheden op te doen.

Netwerk

Via de Buurtsportcoach Academy Noord komen buurtsportcoaches met elkaar in contact en worden waardevolle ideeën en ervaringen uitgewisseld.

Kennisdeling

Door middel van (intervisie)bijeenkomsten kunnen de buurtsportcoaches van elkaar leren en elkaar inspireren.

Ontwikkeling

Buurtsportcoach Academy Noord streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij vragen en behoeften vanuit de buurtsportcoaches. Scholingen en trainingen worden die we bieden passen bij actuele thema's en casuïstiek. Door de structurele samenwerking met het onderwijs, de Hanzehogeschool en de MBO Opleidingen, borgen we de kwaliteit van de scholingen die we bieden. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de buurtsportcoaches.