Kennisdeling, Ontwikkeling & Netwerk

Het platform voor buurtsportcoaches in Drenthe, Friesland en Groningen.

Agenda

We onderscheiden drie soorten scholingen:

Workshop/Cursus

Informatiebijeenkomst/Webinar

Intervisiebijeenkomst

Scholing/Opleiding

9 februari en 9 maart 2022
09.00 - 13.00
Drachten
10 & 17 december 2021
14.00 - 18.00
Heerenveen
3 december 2021
14.00 - 18.00
Heerenveen
19 januari en 17 februari 2022
14.00 - 17.00
Bunne

Nieuws

Online leeromgeving ‘beweegvriendelijkebuurt.nl’ gelanceerd

Sport en bewegen in de openbare ruimte en een beweegvriendelijke omgeving zijn thema’s die steeds meer aandacht krijgen, zowel beleidsmatig als maatschappelijk als in de praktijk van sport- en beweegprofessionals. Om buurtsportcoaches beter toe te rusten als schakel te kunnen functioneren tussen beleidsmakers en inwoners, samen met andere professionals, om uiteindelijk beweegvriendelijke buurten te faciliteren, realiseren of beter gebruiken is de online leeromgeving beweegvriendelijkebuurt.nl gelanceerd.

Lees meer

Waar wil jij komend jaar op geschoold worden?

Om aan te sluiten bij de huidige tijdgeest EN de wensen en behoeften van jullie als buurtsportcoach en werkgevers vragen we jullie inbreng. Op basis van de uitkomsten van deze vragenlijst geven wij onze jaarkalender 2022 vorm.

Lees meer

Over Buurtsportcoach Academy Noord

De Buurtsportcoach Academy is hét platform voor buurtsportcoaches in Drenthe, Friesland en Groningen om vakkennis en -vaardigheden op te doen.

Netwerk

Via de Buurtsportcoach Academy Noord komen buurtsportcoaches met elkaar in contact en worden waardevolle ideeën en ervaringen uitgewisseld.

Kennisdeling

Door middel van (intervisie)bijeenkomsten kunnen de buurtsportcoaches van elkaar leren en elkaar inspireren.

Ontwikkeling

Buurtsportcoach Academy Noord streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij vragen en behoeften vanuit de buurtsportcoaches. Scholingen en trainingen worden die we bieden passen bij actuele thema's en casuïstiek. Door de structurele samenwerking met het onderwijs, de Hanzehogeschool en de MBO Opleidingen, borgen we de kwaliteit van de scholingen die we bieden. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de buurtsportcoaches.