Scholingsaanbod

Workshop/Cursus

Informatiebijeenkomst/Webinar

Intervisiebijeenkomst

Scholing/Opleiding

Filter

De masterclass is bedoeld voor ambitieuze trainer-coaches van team-balsporten en wordt jaarlijks geprogrammeerd aan de hand van actuele onderwerpen van dat moment. Inspirerende sprekers leiden je in op het onderwerpen en bespreken ‘best practices’. Met altijd een praktische vertaling naar jouw praktijk; ‘het veld’. Je kunt er direct mee aan de slag!
September tot december 2021
19:00 tot 22:00 uur
Groningen
Beweegkriebels gaat over bewegen met jonge kinderen, over een actieve leefstijl en over het aanbieden van beweegmogelijkheden aan jonge kinderen. Beweegkriebels inspireert, enthousiasmeert en informeert.
13 en 14 oktober 2021
5 dagdelen verdeeld over 2 dagen
Noorden
Motorische Remedial Teaching (MRT) kan worden omschreven als extra zorg voor kinderen die problemen ervaren in speel- en bewegingssituaties. Het verkleinen van deze bewegingsproblemen kan grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling.
September 2021 tot januari 2022
14.30 - 18.00 uur
Drachten
Uit onderzoek blijkt dat het aantal 65-plussers de komende jaren fors zal stijgen. Het huidige beleid is gericht op zelfredzaamheid: ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, laten wonen. Om deze zelfstandigheid te behouden is het essentieel dat ouderen zo gezond en vitaal mogelijk ouder worden. Daarnaast zijn sociale contacten onontbeerlijk voor een goede kwaliteit van leven.
Eind september 2021 - begin 2022
19.00 - 22.00 uur
Groningen
Eén op de tien leerlingen op de basisschool heeft moeite met sporten en spelen. Deze kinderen hebben dagelijks last van hun onhandigheid en voelen zich vaak buitengesloten. Dit heeft invloed op ‘een leven lang plezier in bewegen’ en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Om deze kinderen te begeleiden en helpen is specifieke kennis en vaardigheden nodig. De opleiding Motorische Remedial Teaching van SportstudiesPro biedt de mogelijkheid die extra competenties te verwerven.
September 2021 tot januari 2022
14.00 – 17.00 uur
Groningen
Een beweegvriendelijke openbare ruimte heeft een preventieve werking op de gezondheid van mensen, zorgt voor een betere mentale gezondheid, stimuleert de ontwikkeling van kinderen en kan bovendien een socialiserende functie hebben.
16 sep, 14 okt en 18 nov
09:00 tot 16:00 uur
Groningen
Orvelte