Over ons

De Buurtsportcoach Academy is hét platform voor buurtsportcoaches in Drenthe, Friesland en Groningen om vakkennis en vaardigheden op te doen.

De Buurtsportcoach Academy geeft een kwaliteitsimpuls aan de kennis en vaardigheden van buurtsportcoaches waardoor zij in staat zijn om de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen (beter) te benutten.

Netwerk

Via de Buurtsportcoach Academy Noord komen buurtsportcoaches met elkaar in contact en worden waardevolle ideeën en ervaringen uitgewisseld.

Kennisdeling

Door middel van (intervisie)bijeenkomsten kunnen de buurtsportcoaches van elkaar leren en elkaar inspireren.

Ontwikkeling

Buurtsportcoach Academy Noord streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij vragen en behoeften vanuit de buurtsportcoaches. Scholingen en trainingen worden die we bieden passen bij actuele thema’s en casuïstiek. Door de structurele samenwerking met het onderwijs, de Hanzehogeschool en de MBO Opleidingen, borgen we de kwaliteit van de scholingen die we bieden. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de buurtsportcoaches.

Waarom Buurtsportcoach Academy Noord?

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de zogenaamde buurtsportcoaches. De buurtsportcoach mag voor alle leeftijden en doelgroepen worden ingezet. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als tenminste in een andere sector ( bv zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg) dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Van de (jonge en soms nog onervaren) buurtsportcoaches wordt een multifunctionele inzet gevraagd voor meerdere doelgroepen en met een verscheidenheid aan partners in diverse werkvelden. Ter ondersteuning aan de buurtsportcoaches om voldoende kennis en vaardigheden op te doen voor de gevraagde multifunctionele inzet te realiseren, zorgt de Buurtsportcoach Academy voor een goed scholingsprogramma. Met als doel de kwaliteit van de buurtsportcoaches te waarborgen.

Agenda

We onderscheiden drie soorten scholingen:

Workshop/Cursus

Informatiebijeenkomst/Webinar

Intervisiebijeenkomst

Scholing/Opleiding

De masterclass is bedoeld voor ambitieuze trainer-coaches van team-balsporten en wordt jaarlijks geprogrammeerd aan de hand van actuele onderwerpen van dat moment. Inspirerende sprekers leiden je in op het onderwerpen en bespreken ‘best practices’. Met altijd een praktische vertaling naar jouw praktijk; ‘het veld’. Je kunt er direct mee aan de slag!
September tot december 2021
19:00 tot 22:00 uur
Groningen
Beweegkriebels gaat over bewegen met jonge kinderen, over een actieve leefstijl en over het aanbieden van beweegmogelijkheden aan jonge kinderen. Beweegkriebels inspireert, enthousiasmeert en informeert.
13 en 14 oktober 2021
5 dagdelen verdeeld over 2 dagen
Noorden
Motorische Remedial Teaching (MRT) kan worden omschreven als extra zorg voor kinderen die problemen ervaren in speel- en bewegingssituaties. Het verkleinen van deze bewegingsproblemen kan grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling.
September 2021 tot januari 2022
14.30 - 18.00 uur
Drachten
Uit onderzoek blijkt dat het aantal 65-plussers de komende jaren fors zal stijgen. Het huidige beleid is gericht op zelfredzaamheid: ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, laten wonen. Om deze zelfstandigheid te behouden is het essentieel dat ouderen zo gezond en vitaal mogelijk ouder worden. Daarnaast zijn sociale contacten onontbeerlijk voor een goede kwaliteit van leven.
Eind september 2021 - begin 2022
19.00 - 22.00 uur
Groningen