Behoefte aan intervisie, vakinhoudelijke en competentie gerichte scholingen

Blijkt uit de behoeftepeiling begin 2021

Vanuit de buurtsportcoach Academy Noord vinden wij het belangrijk dat ons aanbod aansluit op de behoefte aan scholing van de buurtsportcoaches in de drie Noordelijke provincies. Daarom kiezen we regelmatig voor een behoeftepeiling zoals we begin dit jaar hebben uitgezet. Belangrijkste conclusie is dat er een grote behoefte is aan intervisie momenten. En er is een diverse vraag naar vakinhoudelijke en competentie gerichte scholingen. Voor ons reden om een jaarplanning te maken waarin dit samen komt.

Vanaf het tweede half jaar 2021 zullen we gaan werken met een vaste cyclus. Op deze manier kunnen we zorgen dat we een goede balans hebben gedurende het jaar. We beperken het aantal scholingen dat we bieden en dus de tijdsinvestering die dit van de buurtsportcoaches vraagt. Het zorgt dat we in kunnen springen op actuele thema’s en problematiek en daar passende scholingen bij kunnen bieden. En we hebben ruimte voor vaste intervisie momenten.

In de jaarplanning komt ieder half jaar het volgende aanbod:

  • 2 opvolgende intervisie bijeenkomsten (gerelateerd aan een actueel thema)
  • 2 keer een vakinhoudelijke scholing
  • 1 keer een competentie gerichte scholing
  • 1 keer EHBO

Vanuit de behoeftepeiling worden als belangrijkste thema’s genoemd: gezondere sportomgeving, bewegen in het sociaal domein, intersectoraal werken, senioren sport en aangepast sporten. Digitale vaardigheden en social media toepassen, monitoren en evalueren en motiverende gespreksvoering komen vaak terug als het op competenties aankomt. Er zijn legio cursussen die hierbij passen. Wij zullen dan ook proberen de jaarplanning zo divers mogelijk in te vullen om te zorgen dat we jullie een breed, maar passend aanbod kunnen doen als het gaat om scholing.

We zijn daarnaast bezig om een klankbordgroep te formeren uit de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Zij zullen door ons worden geraadpleegd bij verschillende keuzes die worden gemaakt. Dat kan te maken hebben met inhoudelijke vragen over scholingen of communicatie vraagstukken, zoals de ontwikkeling van de nieuwe website. Mochten er vragen zijn neem dan vooral contact met ons op.

Laatste berichten