Lerende Netwerken Brede Regeling Combinatiefuncties

Op dinsdag 29 juni werd voor de provincies Groningen en Friesland digitaal de ‘Lerende Netwerken’ door de VSG (Vereniging Sport & Gemeenten) georganiseerd. Een week eerder al was de bijeenkomst in Drenthe. Het doel van deze regionale bijeenkomsten was het samenbrengen van mensen en organisaties die zich bezighouden met Sport en Bewegen in de Buurt. Ongeveer 25 deelnemers van gemeenten en andere organisaties uit de sector sport, bewegen, zorg & welzijn waren aanwezig. Tijdens de ‘Lerende Netwerken’ is op een interactieve manier niet alleen kennis en ervaring ‘gehaald’, maar ook ‘gebracht’.

Tijdens een plenaire opening werd door Ingrid Wijntjes van de VSG ingegaan op tal van landelijke ontwikkelingen. Het goede nieuws was dat VWS de intentie heeft om de regeling voort te zetten. Dit is goed nieuws voor buurtsportcoaches omdat hun functie veelal wordt gefinancierd vanuit deze regeling. Aan de hand van verschillende onderzoeken en evaluaties die nu worden uitgevoerd wordt bepaald hoe de regeling verder gaat. De deelnemers werden ook gewezen op de BRC monitor waarin je jouw gemeente kunt vergelijken met andere gemeenten op het gebied van sport en cultuur.

Andere zaken die aan de orde kwamen waren het buurtsportcoach kompas die gratis t/m maart 2022 te gebruiken is, het carrière pad voor buurtsportcoaches en het lokaal Sportakkoord.

In themasessie 1 werd o.a. ingegaan op de rol van de buurtsportcoach binnen de lokale sportakkoorden. Eric Lagendijk verzorgde een algemene toelichting op de lokale sportakkoorden. Vervolgens werd tijdens een interactieve sessie ingegaan op uitdagingen waar de aanwezigen tegenaan liepen en wat er heel goed gaat. In themasessie 2 was er aandacht voor gaming en E-sports. Nolan Noordzij is buurtsportcoach E-sports en hij verzorgde een interessante presentatie waarin hij de kansen om jongeren op deze manier te bereiken toelichtte. Themasessie 3 ging in op het fiets stimuleringsprogramma in de provincie Groningen. Jolanda Langeland, Beleidsmedewerker Team Fiets van de provincie Groningen gaf een toelichting op de verschillende vlakken waarin de provincie het fietsen wil stimuleren. Van het verbeteren van de infrastructuur, de veiligheid tot een stuk communicatie. Er was aandacht voor de projecten voor jeugd en ouderen, zoals kinderfietsroutes, doortrappen en scholieren op de fiets, en de organisatie van evenementen binnen het programma.

Op 23 september is in Assen een nieuwe fysieke bijeenkomst voor de Lerende Netwerken voor de drie Noordelijke provincies. Meer informatie over het programma en opgeven volgt binnenkort.  

Laatste berichten