Cursus Motorisch Remedial Teaching (MRT) – SportstudiesPro

Datum

September 2021 tot januari 2022

Tijd

Van 14.00 – 17.00 uur uur

Locatie

Groningen

Dagdeel

Middag

Kosten

€450

Uitvoerende organisatie

SportstudiesPro

Voor wie geschikt

Voor buurtsportcoaches, afgestudeerden van Sportstudies en fysiotherapie die het als uitdaging zien om te werken met kinderen met motorische problemen uit het basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Voorbereiding gevraagd

Onbekend

Soort activiteit

Scholing/Opleiding

Contactgegevens

Webadres

GEANNULEERD – wegens te weinig deelnemers

Eén op de tien leerlingen op de basisschool heeft moeite met sporten en spelen. Deze kinderen hebben dagelijks last van hun onhandigheid en voelen zich vaak buitengesloten. Dit heeft invloed op ‘een leven lang plezier in bewegen’ en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Om deze kinderen te begeleiden en helpen is specifieke kennis en vaardigheden nodig. De opleiding Motorische Remedial Teaching van SportstudiesPro biedt de mogelijkheid die extra competenties te verwerven.

Tijdens deze basiscursus MRT doorloop je de stappen van het diagnostische proces. Je stelt de hulpvraag van een kind vast, selecteert de juiste test en neemt deze af, vervolgens analyseer je de uitslagen en maakt hiervan een verslag en een handelingsplan voor 12 weken. Vervolgens voer je ook daadwerkelijk dat behandelplan uit bij het kind en test het kind opnieuw. Wat zijn de resultaten, heeft de interventie effect gehad? Voor het einde van de cursus moet een volledige rapportage van een kind ingeleverd worden.

Na het volgen van deze cursus seniorensportleider:

Na het behalen van de cursus ontvang je een certificaat van de Hanzehogeschool Groningen. Ook is deze cursus geaccrediteerd volgens het beroepsprofiel Motorisch Remedial Teaching.

Doelgroep:

Voor buurtsportcoaches, afgestudeerden van Sportstudies en fysiotherapie die het als uitdaging zien om te werken met kinderen met motorische problemen uit het basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Instroomniveau:

Alleen voor buurtsportcoaches, afgestudeerden van Sportstudies en fysiotherapie die het als uitdaging zien om te werken met kinderen met motorische problemen uit het basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Cursus startdatum:

Startdatum is woensdag 15 september.

We starten met 2 theorielessen waarbij de bedoeling van de cursus en de movement ABC-2 test centraal staan. Halverwege de cursus wordt nog een theorieles gepland.

Duur:

Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten op de woensdagmiddag (14.00 – 17.00 uur) plus ongeveer 14 weken aan de slag in de praktijk.

Aantal deelnemers:

Minimaal 15 personen- maximaal 25 personen

Tijdsinvestering:

Deze cursus loopt van september tot januari (afspraken hierover worden bij de start van de cursus concreet gemaakt) en bestaat uit ongeveer 6 bijeenkomsten op de woensdagmiddag. Bovendien start in de 3e week direct de praktijk (ongeveer 14 weken lang) waarbij je eigen praktijk stageplek beschikbaar hebt (in overleg is een stageplek vanuit de cursus beschikbaar).

Bijzonderheden:

Heb je interesse of nog vragen? Stel ze gerust of geef je direct op bij SportstudiesPro; Ingrid Hoijting:  LLL-sportstudies@org.hanze.nl