Online Brede Regeling Combinatiefuncties Groningen

Datum

29 juni 2021

Tijd

Van 09:00 tot 12:00 uur uur

Locatie

Online

Dagdeel

Ochtend

Kosten

€0

Uitvoerende organisatie

Onbekend

Voor wie geschikt

buurtsportcoaches en cultuurcoaches, beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Voorbereiding gevraagd

Onbekend

Soort activiteit

Informatiebijeenkomst/Webinar, Intervisie

Contactgegevens

Bas van de Kant – b.vandekant@hvdsg.nl

Webadres

https://sportindebuurt.nl/

De Vereniging Sport en Gemeenten zal in het voorjaar van 2021 de bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties weer digitaal aanbieden. Dit keer gebeurd dat per provincie, in samenwerking met de provinciale sportorganisaties.

Achtergrond

Het is een veelbewogen jaar geweest. De gevolgen van de Covid-19 pandemie treffen iedereen. Door de sluiting van sportvoorzieningen is de sportdeelname onder Nederlanders enorm afgenomen. Tegelijkertijd hebben de buurtsportcoaches laten zien over een enorme dosis creativiteit, aanpassings- en doorzettingsvermogen te beschikken door met innovatief aanbod te komen voor jong en oud.
Ondertussen wordt er op gemeentelijk niveau hard gewerkt aan (de uitvoeringsplannen van) het Sportakkoord. Plannen waar buurtsportcoaches een grote rol in (kunnen) vervullen.

Er spelen genoeg ontwikkelingen in het werkveld om je te informeren en om onderling kennis te delen. In de periode april tot en met juni 2021 zullen we daarom op provinciaal niveau de Lerende Netwerkbijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties aanbieden.

Doel

Wij zullen je tijdens de bijeenkomsten informeren over landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Daarnaast staat kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken centraal.

Doelgroep

Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is welkom, met name buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Kijk voor meer informatie over het programma en de themasessies en om je aan te melden op sportindebuurt.nl.

NB: de sessie voor Friesland is op 24 juni en voor Groningen op 29 juni, beide in de ochtend. Mocht je op de datum voor je eigen provincie niet kunnen raden wij je aan voor een andere Noordelijke provincies te kiezen.