Lerende Netwerken Brede Regeling Combinatiefuncties

Op dinsdag 29 juni werd voor de provincies Groningen en Friesland digitaal de ‘Lerende Netwerken’ door de VSG (Vereniging Sport & Gemeenten) georganiseerd. Een week eerder al was de bijeenkomst in Drenthe. Het doel van deze regionale bijeenkomsten was het samenbrengen van mensen en organisaties die zich bezighouden met Sport en Bewegen in de Buurt. […]

Behoefte aan intervisie, vakinhoudelijke en competentie gerichte scholingen

Blijkt uit de behoeftepeiling begin 2021 Vanuit de buurtsportcoach Academy Noord vinden wij het belangrijk dat ons aanbod aansluit op de behoefte aan scholing van de buurtsportcoaches in de drie Noordelijke provincies. Daarom kiezen we regelmatig voor een behoeftepeiling zoals we begin dit jaar hebben uitgezet. Belangrijkste conclusie is dat er een grote behoefte is […]

Nieuw; AD Sport (parttime)

Persoonlijk en flexibel. Wil jij jezelf door ontwikkelen als sportprofessional op Hbo-niveau? Kies dan voor de AD-Sport parttime in Groningen. Kies de module die je interessant lijkt en behaal een HBO-waardig certificaat of in totaal 15 modules en haal je Hbo-diploma associate degree. Wordt hiermee leefstijlcoach, buurtsportcoach, top- en talentcoach of sportondernemer. De arbeidsmarkt vraagt […]

Nieuw carrièrepad voor de buurtsportcoach!

Elke dag zetten buurtsportcoaches zich in om mensen in beweging te krijgen en lokale ambities te realiseren. Ambities waarbij sport en bewegen het doel is (fitte, gezonde en vitale burgers), maar ook waarbij sport en bewegen wordt ingezet als middel (sociale cohesie, minder eenzaamheid, zelfredzaamheid enz.). Daarnaast speelt de buurtsportcoach ook een steeds grotere rol […]

EHBO Herhaling Kampen 18 mei

Naast de avondcursus op 20 april in Groningen staat er op 18 mei een cursus gepland in Kampen, hier zijn nog enkele plekken vrij. De herhalingscursus is bedoeld om je eerste hulp kennis up-to-date te houden en te blijven oefenen met de verschillende vaardigheden. Op deze wijze blijft men vertrouwd met het geven van eerste […]

Leerlijn BIOR uitgesteld

Omdat wij denken dat de fysieke bijeenkomsten (i.v.m. kennisdelen & intervisie) bepalend zijn voor het welslagen van de leerlijn hebben wij het zekere voor het onzekere genomen en de leerlijn BIOR uitgesteld tot na de zomer. De nieuwe data zijn: -Donderdag 16 september; 09.00 – 16.00 uur.-Donderdag 14 oktober; 09.00 – 16.00 uur.-Donderdag 18 november; […]

Online Brede Regeling Combinatiefuncties

De Vereniging Sport en Gemeenten zal in het voorjaar van 2021 de bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties weer digitaal aanbieden. Dit keer gebeurd dat per provincie, in samenwerking met de provinciale sportorganisaties. Achtergrond Het is een veelbewogen jaar geweest. De gevolgen van de Covid-19 pandemie treffen iedereen. Door de sluiting van sportvoorzieningen is de sportdeelname onder […]